David Balcells Badia

[email protected]

Sóc químic de professió i treballo com a investigador en el camp de la modelització molecular, la catàlisi i les noves fonts d’energia. Inverteixo part del meu temps lliure en la fotografia de natura i esports a l'aire lliure. Al meu poble natal, Sant Martí de Tous, Montserrat sempre està a l'horitzó de la mirada. M'inicio en l'univers màgic de la muntanya practicant l'excursionisme i l'escalada. Al 2009, m'equipo amb una réflex digital i des de llavors m'endinso regularment a Montserrat amb l'objectiu de crear una col·lecció d'imatges colpidores des de les entranyes de la muntanya.

 

Soy químico de profesión y trabajado como investigador en el campo de la modelización molecular, la catálisis y las nuevas fuentes de energía. Invierto parte de mi tiempo libre en la fotografía de naturaleza y deportes al aire libre. En mi pueblo natal, Sant Martí de Tous, Montserrat siempre está en el horizonte de la mirada. Me inicio en el universo mágico de la montaña practicando el excursionismo y la escalada. En 2009, adquiero una réflex digital y desde entonces me adentro en Montserrat regularmente con el objetivo de crear una colección de imágenes impactantes desde las entrañas de la montaña.

 

 

I am a chemistry researcher and I work in the fields of molecular modeling, catalysis and new energy sources. I invest a part of my free time on nature and outdoor sports photography. In my hometown, Sant Martí de Tous, Montserrat is always at the glance horizon. I was initiated into the magic universe of the mountain by practicing hiking and climbing. In 2009, I acquired a digital SLR and since then I go regularly to Montserrat with the aim of creating a collection of breathtaking images from the mountain depths.